Växhuset


  • Kontaktperson: Jonas Bresser
  • Om arrangören: 1994 startade Västerås Stad idén med projektet Växhuset, en idé som byggde på att skapa en mötesplats där miljön och människors möten skulle bilda en plattform för ett mer kreativt liv där det egna skapandet, ansvaret och den egna aktiviteten skulle sättas i fokus. När sedan en central fastighet, f.d Zimmermanska skolan, blev ledig under senhösten 1994 bidrog detta till att ytterligare intensifiera dessa diskussioner. En arkitektfirma utarbetade ett förslag till ”Kulturpalats”, ett påkostat centrum för kulturaktiviteter. När sedan dörrarna till Växhuset för första gången öppnades 1996 hade kanske framförallt de ekonomiska förutsättningarna förändrats, det blev inget ”Kulturpalats” med påkostade lokaler, men det blev ett hus med en enorm själ och ett brinnande hjärta. Och kanske var det bra att det blev så, att det verkligen blev ett hus som fick växa och utvecklas i den takt som människorna i huset utvecklades och huset skapade sina kreativa former. I Växhuset är det människorna och verksamheten som skapat förutsättningarna. 1997 bildades Växhuset ekonomiska förening och kooperativ, detta innebar i korthet att föreningen tog över samordningen och utvecklingen av huset. Idag har det gått 10 år sedan Växhuset öppnade sina dörrar för första gången och väldigt mycket har hänt… Växhuset – ett hus att växa i som människa tillsammans med andra människor. Växhuset – är ett kultur och utbildningshus mitt i Västerås centrum. Tillsammans i 10.000 kvm samordnar flera kommunala och ideella organisationer sina verksamheter. Under namnet Växhuset har vi samlat för att utnyttja varandras möjligheter och arbeta aktivt med tanken på människors vilja att utvecklas. Växhusets avsikt är att vara… En mötesplats mellan olika generationer, olika kön och mellan människor med olika kulturell bakgrund. En verksamhet där kommunal- och idéburen verksamhet kan samverka och befrukta varandra. En alternativ mötesplats gentemot det kommersiella utbudet. En öppen verksamhet som skall nå och engagera även icke föreningsaktiv/verksamhetsaktiv ungdom. En idé och verksamhetskittel som skall skapa nya kulturupplevelser för västeråsarna. En mötesplats för ett mångskiftande estetiskt utbud och folkbildning.
  • Adress: Viktorlarssons Plats 1
  • Postnummer: 72214
  • Postadress: Västerås
  • Telefonnummer: 0765693072
  • Epost: bresser69@gmail.com

Program