expectrum


  • Kontaktperson: expectrum
  • Om arrangören: expectrum är ett utvecklingscenter för tankar och teknologi med utrymme för upplevelser, rön och resultat. Här kopplas skola, näringsliv och forskning samman i en alltjämt rörlig miljö. Tillsammans med aktörer och deltagare höjs det digitala medborgarskapet och stärks människor utifrån att vara medborgare, producenter, konsumenter och invånare. expectrum har tre mål med verksamheten: Att bidra till ett ökat intresse för teknik och därmed en kompetensförsörjning som bidrar till den regionala rekryteringsbasen. Att bidra till strategiska samarbeten med omvärlden när det gäller våra kommersiellt hållbara innovationer. Att bidra till en stärkt identitet av Västerås och regionen som ett teknik- och innovationsstarkt centrum. Till expectrum kan du komma för att möta människor, utforska teknik, lära dig nya saker, ja, allt som inkluderar att vara, agera och skapa.
  • Adress: Kopparbergsvägen 10
  • Postnummer: 722 13
  • Postadress: Västerås
  • Telefonnummer: 021-396061
  • Epost: learning@expectrum.se

Program