Kulturutveckling, Region Västmanland


  • Kontaktperson: Ann-Charlotte Wedérus
  • Om arrangören: Den filmkulturella verksamheten arbetar för att Västmanland ska vara en levande filmregion utifrån den rörliga bilden som konstart, pedagogiskt verktyg och näring. Vi utgår från de nationella filmpolitiska målen och arbetar strategiskt med att främja kommunernas, civilsamhällets och kulturutövarnas samarbete för ökad kompetens och kvalitet inom tre prioriterade områden: film för barn och unga, filmskapande och film och publik.
  • Adress: Karlsgatan 2
  • Postnummer: 722 14
  • Postadress: Västerås
  • Telefonnummer: 021-17 45 68
  • Epost: ann-charlotte.wederus@regionvastmanland.se

Program