Länsstyrelsen Västmanland


  • Kontaktperson: Erik Bergman
  • Om arrangören: Länsstyrelsen arbetar för att Västmanland ska bli en bättre plats att bo och verka på. Vi arbetar inom många olika områden för att utveckla ett långsiktigt hållbart Västmanland. En stor del av vårt arbete handlar om att främja länets utveckling miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Vi har ett helhetsperspektiv och väger olika samhällsfrågor mot varandra. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag. Några av våra arbetsuppgifter handlar om att bevara kulturmiljöer, natur- och viltvård och krisberedskap.
  • Adress:
  • Postnummer: 721 86
  • Postadress: Västerås
  • Telefonnummer: 0725345103
  • Epost: erik.bergman@lansstyrelsen.se

Program