Hakon Swensons allé


  • Kontaktperson: Magdalena Sekkenes
  • Om arrangören: På tema samhällsengagemang och lokalt entreprenörskap presenteras den dokumentära fotoutställningen ”Lokala avvikelser kan förekomma”; i Hakon Swensons allé. Bilderna speglar hur starkt ICA-handlarnas lokala samhällsengagemang lever vidare 100 år efter att entreprenören och Västeråsaren Hakon Swenson grundade Hakonbolaget i Västerås 1917. Utställningen är baserad på en bok med 100 bildberättelser från hela Sverige och har visats för allmänheten vid Raoul Wallenbergs Torg i Stockholm samt under Almedalsveckan i Visby. Två av berättelserna har anknytning till Västerås 16 ICA-butiker. ICA tillägnades Hakon Swensons allé av Västerås Stad vid sitt 100-årsjubileum 22 november 2017. Allén symboliserar vägen som ledde fram till dagens folkkära ICA men även Västerås som en plats för idéer, handel, samverkan och entreprenörskap som når utanför stadsgränserna. Varmt välkommen
  • Adress: Vasaparken längs Svartån (mitt emot Slottet)
  • Postnummer:
  • Postadress: Solna
  • Telefonnummer: 072-2329165
  • Epost: magdalena.sekkenes@icahandlarna.se

Program