window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-WZD5YQSQCV');

Om Kulturnatten

Kulturnatten anordnades i Västerås för första gången 1990. Inspirationen kom från Uppsala, som hade haft kulturnatt några år tidigare.

Initiativtagare var Helen Karlsson som då arbetade som museipedagog på Västerås Konstmuseum och som tyckte att detta var ett arrangemang som även skulle passa i Västerås och för västeråsare.

 

 

 

Tillsammans med vikarierande marknadschefen på Länsteatern, Hans Hedenström åkte man i maj 1990 och besökte Uppsala Kulturförvaltning för att få tips och råd kring upplägget av arrangemanget. Under två år administrerade man sedan Kulturnatten i Västerås och 1992 beslutade kommunen att arrangemanget fortsättningsvis skulle administreras av kulturförvaltningens egen personal.

Så fick västeråsarna sin kulturnatt, ett arrangemang som blev en succé och som nu har fortsatt år efter år.

Kulturnatten har under åren förändrats och framförallt utvecklats, fler och fler kulturarrangörer och institutioner har berikat Västerås och för många har kulturnatten blivit ett unikt tillfälle att öppna sina dörrar och visa upp sin verksamhet.

Kulturnatten har också blivit en tradition för många västeråsare, vilket tydligt visar sig på alla de tusentals besökare som besöker arrangemanget.