Registrera arrangör

Innan du registrerar dig som arrangör, läs våra arrangörskriterier nedan för att säkerställa att du uppfyller kriterierna för att vara arrangör under Västerås Kulturnatt. Om du är en aktör som vill bidra med program under kulturnatten men inte uppfyller kriterierna för att vara en arrangör så uppmuntra vid att ta kontakt med en registrerad arrangör. Du hittar redan registrerade arrangörerna under fliken Kulturnatten PLAY.

Observera att även arrangörer som deltaget tidigare år måste registrera sig på nytt på grund av de nya arrangörskriterierna.

Vad gäller för Västerås digitala kulturnatt 2021?

 • 2021 års kulturnatt är ett digitalt arrangemang och de programpunkter som anmäls ska därför vara digitala
 • Samma arrangörskriterier gäller för årets kulturnatt som vid en kulturnatt som genomförs fysiskt
 • 2021 kan arrangörer från hela kommunen registerna sig och anmäla programpunkter, vi har inga krav att det måste vara gångavstånd till centrum eller likande då alla punkter nås digitalt
 • Programpunkter som sker via livesändning ska ske mellan klockan 15:00-24:00
 • Vi kommer länka till alla program under fliken Kulturnatten PLAY och länkarna kommer publiceras först 15:00 den 18 september.
 • Kulturnatten PLAY kommer enbart att länka till programmen mellan 15:00-24:00 den 18 september, arrangören beslutar själv hur längre programmet finns tillgängligt i den egna kanalen/på den egna plattformen efter den 18 september.
 • Inget material kommer publiceras direkt på kulturnattens hemsida utan arrangören behöver själva ansvara för en plattform där det digitala materialet är publicerat
 • Vi kommer inte ha ett tryckt program i år utan ett program kommer finnas digitalt att ta del av på hemsidan under Digital kulturnatt 2021
 • Sista dagen att registerna sig som arrangör och anmäla programpunkter är den 31 augusti.
  Detta datum gäller oavsett om ni tänker medverka med förinspelat material eller ha en livesändning.
 • Det är möjligt att komplettera med länken till det digitala programmet efter den 31 augusti om det behövs
 • Om det är möjligt att kommentera på upplagda filmer eller livesändningar ansvarar arrangören för att det hålls god ton i kommentarsfältet
 • Utifrån gällande GDPR-lagstiftning så ansvarar arrangören för att personer som medverkar i bilder och filmer som ska användas i marknadsföringen har fått lämna sitt samtycke (gärna skriftligt).
 • Att rapportera till STIM är arrangörens ansvar
 • Vi vill gärna att alla arrangörer samlar in och meddelar oss sin publikstatistik efter att arrangemanget är över


Din registrering kommer granskas och om den inte uppfyller kriterierna kommer den att plockas bort, i så fall meddelar vi dig det.

Jag samtycker till att Västerås stad, Kulturnämnden behandlar mina personuppgifter. För att Västerås stad, Kulturnämnden ska kunna administrera dina anmälningar som arrangör behöver vi behandla dina personuppgifter och behöver därför ditt samtycke till behandlingen. Västerås stad, Kulturnämnden behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Västerås stad, Kulturnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som vi samlar in via Kulturnatten Västerås hemsida. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Dina uppgifter raderas senast den 31 december 2021. För ytterligare information och förtydligande om dina rättigheter, se Hantering av dina personuppgifter. vasteraskulturnatt.se/hantering-av-dina-personuppgifter.

Genom att skicka in min registrering, förbinder jag mig att följa nedanstående riktlinjer.

Arrangörskriterier beslutade av Västerås stads kulturnämnd:

 • Arrangör är den som stadigvarande har en scen eller en lokal där det bedrivs publik kulturverksamhet. Arrangör är också den funktion inom kultur-, idrotts-, och fritidsförvaltningen som har samordningsansvar för Västerås kulturnatt.
 • Genom att anmäla en programpunkt är arrangören införstådd med att kulturnämnden inte ansvarar praktiskt, juridiskt och ekonomiskt för de programpunkter som arrangören anmäler till kulturnattens program.
 • Programpunkter kan innebära en upplevelse/föreställning/uppvisning/interaktion/föredrag som lyfter Västerås kulturliv/-aktörer. Till detta räknas inte försäljningsstånd, informationsbord, informationsträffar, utdelning av flyers eller likande.
 • Programpunkter ska följa svensk lagstiftning. Arrangören har ett särskilt ansvar att säkerställa att programpunkter inte innebär eller kan uppfattas som förtal, hets mot folkgrupp eller brott mot diskrimineringslagen.
 • Arrangörer ska med sina programpunkter sträva efter att nå nya målgrupper och bidra till alla människors rätt, att på lika villkor, delta i kulturlivet oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, funktionsvariation, etnicitet, bakgrund, utbildning och inkomst.
 • Programpunkter för barn och ungdomar ska ske i en alkoholfri miljö.
 • Programmet ska vara gratis för besökaren och genomföras inom det område och under de tider Västerås kulturnatt genomförs
 • Västerås stad förbehåller sig rätten att av det från arrangören inskickad materialet skapa ett så attraktivt, lättöverskådligt och tydligt program för besökaren som möjligt.
 • Västerås stad förbehåller sig också rätten att plocka bort programpunkter ur programmet
 • Västerås stad förbehåller sig också rätten att exkludera arrangör som bryter mot ovanstående kriterier