window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-WZD5YQSQCV');

Registrera arrangör

Innan du registrerar dig som arrangör, läs våra arrangörskriterier nedan för att säkerställa att du uppfyller kriterierna för att vara arrangör under Västerås Kulturnatt. Om du är en aktör som önskar bidra med program under kulturnatten men inte uppfyller kriterierna för att vara en arrangör så uppmuntrar vi dig att ta kontakt med en registrerad arrangör som angett att de har tillgängliga platser.

Observera att även arrangörer som deltagit under tidigare år måste registrera sig på nytt på grund av de nya arrangörskriterierna.

Vad gäller för Västerås kulturnatt 2024?

 • 2024 kan arrangörer från hela kommunen registrera sig och anmäla programpunkter.
 • Programpunkter ska ske mellan klockan 15:00-24:00 den 21 september.
 • Vi kommer inte ha ett tryckt program i år utan ett program kommer finnas digitalt att ta del av på hemsidan.
 • Sista dagen att registrera sig som arrangör och anmäla programpunkter är den 29 augusti.
 • Utifrån gällande GDPR-lagstiftning ansvarar arrangören för att personer som medverkar i bilder och filmer som skall användas i marknadsföringssyfte har fått lämna sitt samtycke (gärna skriftligt).
 • Att rapportera till STIM är arrangörens ansvar.
 • Vi vill gärna att alla arrangörer samlar in och meddelar oss sin publikstatistik efter att arrangemanget är över.

Arrangörskriterier beslutade av Västerås stads kulturnämnd:

 • Arrangör är den som stadigvarande har en scen eller en lokal där det bedrivs publik kulturverksamhet. Arrangör är också den funktion inom kultur-, idrotts-, och fritidsförvaltningen som har samordningsansvar för Västerås kulturnatt.
 • Genom att anmäla en programpunkt är arrangören införstådd med att kulturnämnden inte ansvarar praktiskt, juridiskt och ekonomiskt för de programpunkter som arrangören anmäler till kulturnattens program.
 • Programpunkter kan innebära en upplevelse/föreställning/uppvisning/interaktion/föredrag som lyfter Västerås kulturliv/-aktörer. Till detta räknas inte försäljningsstånd, informationsbord, informationsträffar, utdelning av flyers eller likande.
 • Programpunkter ska följa svensk lagstiftning. Arrangören har ett särskilt ansvar att säkerställa att programpunkter inte innebär eller kan uppfattas som förtal, hets mot folkgrupp eller brott mot diskrimineringslagen.
 • Arrangörer ska med sina programpunkter sträva efter att nå nya målgrupper och bidra till alla människors rätt, att på lika villkor, delta i kulturlivet oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, funktionsvariation, etnicitet, bakgrund, utbildning och inkomst.
 • Programpunkter för barn och ungdomar ska ske i en alkoholfri miljö.
 • Programmet ska vara gratis för besökaren och genomföras inom det område och under de tider Västerås kulturnatt genomförs.
 • Västerås stad förbehåller sig rätten att av det, från arrangören inskickat material, skapa ett så attraktivt, lättöverskådligt och tydligt program för besökaren som möjligt.
 • Västerås stad förbehåller sig också rätten att plocka bort programpunkter ur programmet.
 • Västerås stad förbehåller sig också rätten att exkludera arrangör som bryter mot ovanstående kriterier.

Registrera dig här

OBS

Har du efter registrering inte fått något bekräftelsemejl med inloggningsuppgifter? Kolla skräpposten!