Trygghetsnummer

 

Trygghetsnummer: 021-393900

Västerås stad har i samband med större arrangemang ett sk. trygghetsnummer. Trygghetsnumret kan du ringa om: Du känner dig otrygg, du ser skadegörelse eller om du tror att det finns risk för en olycka.